Zaciąganie chwilówek jest łatwo dostępne, nawet dla klientów, którzy mają nieregularne dochody lub kredyty. Wszystko z uwagi na liberalne podejście niektórych firm do kwestii badania zdolności kredytowej klienta oraz sprawdzania jego historii w Biurze Informacji Kredytowej. W efekcie pożyczkobiorca może w jednym czasie mieć kilka pożyczek. By poradzić sobie z ich spłatą, może zastanowić się nad możliwością refinansowania lub konsolidacji chwilówek. Na czym polegają takie mechanizmy?

Refinansowanie, czyli zamiana

Przez pojęcie refinansowania chwilówek należy rozumieć zaciągnięcie innej pożyczki lub kredytu w firmie lub wybranym banku, dzięki czemu klient spłaci dotychczasowe zadłużenie. Ma to sens, jeśli warunki spłaty są o wiele korzystniejsze w nowej instytucji finansowej niż w przypadku już spłacanego długu.

Refinansowanie chwilówek to swoiste koło ratunkowe dla tych klientów, w przypadku których zbliża się termin zwrotu pierwotnie pożyczonej kwoty, ale nie mają oni pieniędzy na oddanie przyznanych środków. Wówczas mogą skontaktować się z firmą pożyczkową i poinformować o przejściowych kłopotach finansowych. W zamian otrzymają informacje na temat firmy pozabankowej, która może udzielić im wsparcia finansowego i refinansować chwilówkę. W efekcie uruchamiana jest nowa pożyczka, z dłuższym terminem spłaty, która jednorazowo spłaca wcześniejszą.

Kiedy zamiast refinansowania wybrać konsolidację chwilówek?

Refinansowanie chwilówek dotyczy jednego zobowiązania. Dochodzi do zamiany jednej pożyczki na inną, dzięki czemu najczęściej inny będzie termin spłaty środków. Natomiast konsolidacja obejmuje co najmniej dwie wcześniej udzielone chwilówki czy innego rodzaju pożyczki. Firma na wniosek złożony przez klienta analizuje jego bieżącą sytuację finansową, a jeśli jego zdolność kredytowa na to pozwala, udziela pożyczki konsolidacyjnej z przeznaczeniem na spłatę uprzednio otrzymanych chwilówek.

W praktyce firma oferująca konsolidację może w imieniu klienta spłacić jego zobowiązania albo też udzielić mu pożyczki, z której on sam dokona spłaty długów. Cechą charakterystyczną konsolidacji jest to, że łączy ona co najmniej dwa wcześniejsze zobowiązania, a dzięki temu można uzyskać większą pożyczkę, z wydłużonym okresem spłaty, zwykle ratalnej. Rata kapitałowo-odsetkowa ma zaś wysokość dostosowaną do możliwości finansowych klienta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here