Aby dostać się do szkoły zawodowej w 2023 roku, należy uzyskać odpowiednią liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty. Konkretna liczba punktów jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wyników wszystkich uczniów i może różnić się w zależności od regionu kraju. Warto pamiętać, że oprócz zdania egzaminu ważne są również kryteria dodatkowe, takie jak średnia ocen czy osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Minimalna liczba punktów wymaganych do przyjęcia na zawodówkę w 2023 roku

Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się do zawodówki 2023?

Wraz z nadejściem roku szkolnego, wielu uczniów i ich rodziców rozpoczyna poszukiwanie informacji na temat wymagań przyjęcia na różne szkoły. W przypadku kierunku technikum lub branżowej szkoły I stopnia – popularnie zwanej zawodową – jednym z kluczowych czynników decydujących o przyjęciu jest liczba zdobytych punktów.

Minimalna liczba punktów wymaganych do przyjęcia na zawodówek w 2023 roku wynosi obecnie około 50-60 pkt., co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Jednakże, nie należy uważać tego za regułę bez wyjątku; minimalna granica może być podwyższona dla konkretnych specjalizacji czy też ze względności geograficznych (np. brak miejsc).

Punkty można zdobyć przede wszystkim dzięki dobrym ocenom uzyskanym przez ucznię we wcześniejszych latach nauki oraz poziomie egzaminowania – każdy przedmiot ma swoje wagowe znaczenie, a część mogą stanowić dodatkowe atuty np.: udział w konkursach przedmiotowych czy zajęciach pozalekcyjnych.

Najwięcej uwagi jednak warto skupić właśnie na samych egzaminach maturalnych: jedyne one bowiem decydują o ilości zdobytych punktów w procesie rekrutacji na szkołę. Na egzaminach maturalnych można uzyskać maksymalnie 200 pkt., co stanowi połowę wymaganych do przyjęcia na zawodowe minimum, z czego większość wynika ze sprawdzianu pisemnego (120pkt.) oraz ustnego i praktycznego częściowo lub całkowicie dobieranej przez dyrektora danej placówki.

Warto także pamiętać, że oprócz samych punktów liczy się również czas – nie tylko ten potrzebny do ich zdobycia ale też odległość między miejscem zamieszkania a wybraną szkołą. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z ofertą edukacyjną poszukiwanych instytucji i dokładnie rozważyć swoje możliwości przed podjęciem konkretnych działań.

Podsumowując: aby dostać się na kierunek technikum lub branżowej szkoły I stopnia – zwanej popularnie „zawodówek” – trzeba mieć przynajmniej około 50-60 pkt.. Warto jednak skupić uwagę głównie na samym procesie egzaminowania maturalnym; to one bowiem stanowią kluczowy element w ocenie potencjalnych kandydatów. Przed planowanymi działaniami polecamy zapoznanie sie szeroko z ofertą edukacyjną interesujących nas placówek oraz staranne przemyślenie swoich możliwości przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Aby dostać się do zawodówki w 2023 roku, trzeba mieć odpowiednią liczbę punktów. Prosimy sprawdzić wymagania na stronie Gratia.pl.

Link tagu HTML do strony Gratia.pl:

Gratia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here