Windykator i Komornik — Kim są i jaka jest różnica między tymi osobami?

0
1552

Zadłużenia to szeroki problem a wiele osób zmaga się z niespłaconymi zobowiązaniami. Bardzo często w celu ich odzyskania wierzyciel prosi o pomoc firmy windykacyjne i windykatorów lub komorników. Choć obaj różnią się znacznie od siebie, bardzo często nazwy te są używane zamiennie, a sporo osób nie do końca wie, kim oni są, co mogą zrobić, aby odzyskać zobowiązanie oraz na jakich zasadach działają. Poniżej prezentujemy — czym różni się windykator od komornika, kim oni są, jak działają oraz co mogą, a czego nie powinni robić. Podajemy również kilka przydatnych informacji, które zwiększą wiedzę o nich i pomogą w kontaktach z takimi osobami lub np. w trakcie negocjacji spłaty zadłużenia.

Firmy windykacyjne i Windykatorzy

Firmy windykacyjne to firmy prywatne działające na rynku. Zajmują się one odzyskiwaniem pieniędzy, które dłużnik zalega wierzycielowi. Windykatorzy to prywatni pracownicy takich firm lub pracownicy samej firmy, której zalegamy ze spłatą raty czy zobowiązania. Wiele firm posiada własne działy windykacyjne, ale niektóre firmy również korzystają z zewnętrznych firm windykacyjnych, które w ich imieniu próbują odzyskać zadłużenie. Firmy takie nie posiadają specjalnych praw. Na rynku działa wiele różnorodnych marek, które obsługują wiele firm, pomagając im odzyskać długi klientów. Firmy takie muszą być legalnie działającymi markami i muszą przestrzegać prawa.

Co może windykator?

Windykator z firmy windykacyjnej lub danej firmy, której jesteśmy dłużni pieniądze, jest osobą prywatną. Ma takie same prawa jak my i jest tak samo traktowany w świetle prawa. Windykator zatem może dzwonić do nas, kontaktować się sms-ami, pocztą elektroniczną czy przychodzić osobiście do naszego domu. Nie mamy obowiązku jednak z nim rozmawiać ani wpuszczać go na nasz teren lub do naszego domu. Windykator nie może zatem wykonywać żadnych siłowych działań, aby odzyskać pieniądze dłużnika. Nie mamy również obowiązku podawać mu jakichkolwiek informacji czy danych odnośnie naszego stanu majątkowego. Windykator może poprosić o rozmowę czy przypominać nam o istnieniu zadłużenia.

W gestii windykatora leży również kilka innych czynności. Może on w imieniu firmy rozłożyć nasze zadłużenie na raty, negocjować spłatę długu w innej formie czy harmonogramie lub ustalać wszystkie sprawy jako przedstawiciel firmy. Windykatorzy mogą również przyjmować pieniądze w ramach spłaty zadłużenia, jednak powinni oni wystawiać pokwitowania przyjęcia konkretnej od nas sumy. Windykatorzy nie mogą samodzielnie zajmować naszego mienia czy próbować odzyskać je w sposób siłowy. Bardzo istotną kwestią, którą warto poruszyć to również prywatność. Windykator nie może rozmawiać o naszym zadłużeniu z osobami postronnymi czyli np. sąsiadami, gdyż nasza umowa, z firmą, której jesteśmy dłużni pieniądze, jest tajemnicą handlową.

Jeśli działania windykatora budzą nasze wątpliwości lub są wręcz niegodne z prawem, możemy zgłosić to zarówno w firmie windykacyjnej lub np. na policji. Przesłankami może być np. zbyt nachalny kontakt, poczucie zagrożenia czy próba wyłudzenia lub wymuszenia pieniędzy.

Komornik sądowy

Komornik sądowy jest urzędnikiem państwowym, który działa przy sądzie. Wykonuje on wyroki i postanowienia sądu, które zostały wydane odnośnie dłużnika. Komornik jest zatem instytucją państwową. Prowadzi on swoje biuro, w którym obsługuje wszystkie sprawy. Swoje działanie rozpoczyna w momencie, w którym zgłasza się do niego wierzyciel z wyrokiem sądowym nakazującym spłatę zadłużenia danej osobie. Komornik wykonuje również polecenia wierzyciela, który wskazuje jak ma on odzyskiwać daną należność. Wierzyciel może zatem określić, aby komornik zajął konto bankowe lub pensję dłużnika. Komornik jako urzędnik państwowy wykonujący wyrok sądu ma nieco więcej praw niż normalni obywatele.

Co może komornik sądowy?

Komornik sądowy jako urzędnik państwowy może zdecydowanie więcej niż windykator, który jest osobą prywatną. Pierwszym narzędziem w ręku komornika jest zajmowanie rachunku bankowego wierzyciela. Ma on prawo powiadomić bank i zablokować konto. Każdemu dłużnikowi przysługuje jednak kwota wolna od zajęcia komorniczego, która wynosi ok. 1700 zł. Wszystkie środki, które miesięcznie wpłyną powyżej tej sumy, komornik może przejąć na rzecz spłaty zadłużenia. Bank nie ma innej możliwości jak przekazywanie nadwyżki komorników. Kolejną rzeczą, którą może wykonać komornik, jest zajęcie pensji dłużnika. Jeśli pracuje on i zarabia konkretną sumę pieniędzy, komornik może zająć 50% jego dochodów. Pamiętać jednak należy, że do dyspozycji dłużnika musi pozostać suma wolna od zajęcia. Kornik może zatem zajmować nasze środki czy wypłatę, lecz nie może pozostawić nas bez środków do życia.

Kolejnymi czynnościami, które może wykonywać komornik, jest zajęcie mienia. Może on zająć na poczet spłaty zadłużenia nieruchomości, ruchomości czy cenne przedmioty, które są naszą własnością. Może on również co jednak jest rzadkością wejść siłowo w asyście policji do mieszkania i zając cenne przedmioty. Komornik nie może jednak konfiskować przedmiotów pierwszej potrzeby, które służą do podstawowego użytku. Kolejną czynnością, którą może wykonywać, jest zajęcie nadpłaty podatku z urzędu skarbowego, którą otrzymujemy na wiosnę.

Komornik może również zajmować emerytury i renty w wysokości maksymalnie 25%.

Choć komornik jest urzędnikiem państwowym, wykonuje wyroki sądowe i ma więcej praw niż windykator, nie może robić jednak wszystkiego. Komornik nie może wprowadzać w błąd dłużnika, zabierać więcej pieniędzy niż jest to określone w prawie, zabierać przedmiotów pierwszej potrzeby określonych w prawie czy samodzielnie stosować siłę wobec nas. Nie może również nam grozić czy informować o egzekucji sąsiadów lub osoby postronne. Jeśli komornik złamie prawo, możemy powiadomić policję lub izbę komorniczą. Ważną kwestią, o której zapomina wiele osób, jest fakt, że z komornikiem możemy rozmawiać lub negocjować spłatę zadłużenia. O ile sam wierzyciel wyrazi zgodę, komornik może ustalić z nami harmonogram spłat lub formę spłacania długu.

Artykuł został przygotowany we współpracy z https://www.adwokatupadlosc.com/specjalizacje/antywindykacja.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here