Rozwój cyfryzacji w obszarach finansów i gospodarki powoduje odejście inwestorów i przedsiębiorców od konwencjonalnych, instytucjonalnych form prowadzenia aktywności gospodarczej. Innymi słowy, wszędzie, gdzie to obecnie możliwe, działania biznesowe przenoszą się do sfery wirtualnej, co jest uzasadnione wygodą, a także wzrostem poczucia bezpieczeństwa w sieci. W tej sytuacji nikogo nie powinna dziwić zmiana preferencji graczy giełdowych, przenoszących swoje rachunki na platformy tradingowe, których portfolio usług często wykracza poza ramy narzucane przez stacjonarne biura maklerskie.

  • Czym jest platforma tradingowa?

  • Jaka platforma dla początkujących?

  • Jakie rynki powinny być dostępne na platformie tradingowej?

  • Czy platforma tradingowa powinna mieć licencję?

Platforma tradingowa – co to jest?

Platforma tradingowa (sprzedażowa, transakcyjna, inwestycyjna, handlowa) jest miejscem w sieci internetowej udostępnionym przez brokerów, za pośrednictwem którego inwestorzy mają stałą łączność z rynkami finansowymi, często w skali globalnej.

Wypada dodać, iż kontrola indeksów dostępna jest niezależnie od pory dnia bądź nocy, co oznacza, iż gracze nie są zobligowani do przestrzegania godzin urzędowania, dni wolnych od pracy czy też okresów urlopowych. Jedynym uwarunkowaniem będą w tym przypadku godziny otwarcia samych giełd.

Platforma transakcyjna dla początkujących

Profesjonalna platforma tradingowa powinna przewidzieć zastosowanie odpowiednich narzędzi dla inwestorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wielką finansjerą.

Z pewnością powinna być to bezpłatna wersja demonstracyjna prezentująca krok po kroku metodykę funkcjonowania platformy, jak i poszczególnych rynków. Początkujący gracze nie mogą nie docenić wsparcia eksperckiego pozwalającego zapoznać się z tajnikami gry giełdowej, jak i dostępnymi instrumentami, mającymi tę grę uczynić prostszą, przyjemniejszą, przejrzystą i co najważniejsze zyskowną.

Spectrum działania platformy

Powinno być jak najszersze. Rynki różnią się pomiędzy sobą sposobami zawierania transakcji, możliwościami strategicznymi, a także dynamiką osiągania celów. Z tego powodu pośród graczy znajdują się zarówno specjaliści preferujący określone rodzaje aktywności giełdowej, jak i osoby zainteresowane wyłącznie działaniem wielopłaszczyznowym.

W każdym przypadku skuteczna platforma tradingowa powinna zapewnić jak najszersze pole inwestycyjne, umożliwiając tym samym kumulację wszystkich aktywów w jednym miejscu, a co za tym idzie skuteczniejszą kontrolę rachunku maklerskiego.

Platforma umożliwia szeroki dostęp do rynków:

  • Forex, pozagiełdowy rynek wymiany walut;

  • Akcje, papiery wartościowe o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym;

  • Surowce, sprzyjają dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez inwestycje w srebro, złoto, ropę i inne;

  • Kryptowaluty, korzystają z cyfrowego szyfrowania (kryptografia), mającego na celu zabezpieczenie transakcji oraz regulację generowania nowych jednostek. W roku 2022 odnotowano większy udział kryptowalut w globalnym rynku kontraktów CFD;

  • Indeksy, obligacje oraz EFT-y.

Licencjonowana platforma inwestycyjna

Rynek finansowy musi opierać się na zaufaniu, które skutecznie buduje licencja udzielona przez bank oraz rygorystyczne wymogi sprawozdawczości finansowej. Tylko taka platforma tradingowa gwarantuje rzetelność i bezpieczeństwo zgromadzonych środków.

Reszta jest już tylko kwestią skutecznej strategii popartej doświadczeniem i intuicją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here