W Polsce zatrudnionych jest około 500 tysięcy nauczycieli.

Liczba nauczycieli w Polsce

Liczba nauczycieli w Polsce jest jednym z najważniejszych aspektów systemu edukacyjnego kraju. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jakość kształcenia dzieci i młodzieży w dużej mierze zależy od ilości oraz jakości kadry pedagogicznej. Dlatego tak ważne jest dokładne monitorowanie liczby nauczycieli pracujących w polskich szkołach.

Według ostatnich danych Ministerstwa Edukacji Narodowej (stan na 30 września 2020 r.), liczba etatów dla nauczycieli wynosiła około 505 tysięcy osób. To niemal o siedem tysięcy więcej niż rok wcześniej – wzrost ten można tłumaczyć przede wszystkim wprowadzeniem obowiązkowych zajęć edukacji seksualnej i spojrzeniem bardziej pozytywnym przez samych absolwentów studiów pedagogicznych.

Warto jednak podkreślić, że nie każdy etat to praca pełnoetatowa – wiele osób pracuje również między innymi w formie umowy-zlecenia lub umowy-o-dzieło. Zdecydowanie większą liczbą stanowiły osoby zatrudnione przy zawodach medycznych czy technicznego wsparcia dydaktycznego niż tradycyjni „nauczyme”.

Niestety, pomimo stosunkowo wysokiej liczby etatów przeznaczonych dla kadry pedagogicznej, nadal brakuje wielu specjalistów w niektórych dziedzinach. Wymienić można tu na przykład matematykę, fizykę czy informatykę – te przedmioty wymagają specjalistycznej i zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności, a co za tym idzie wyższych kwalifikacji.

Co ciekawe, polscy nauczyciele należą do jednych z najgorzej wynagradzanych pracowników o podobnym poziomie edukacyjnym spośród wszystkich państw OECD. Średnie zarobki przeciętnego pedagoga to około 3 tysiące złotych netto miesięcznie – niewiele jak na tak ważną rolę pełnioną przez tych ludzi i ich wpływ na rozwój kraju.

Warto jednak dodać również że sektor prywatny może oferować znacznie lepsze warunki finansowe dla kadry dydaktycznej niż szkoły publiczne (różnice mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych). Dlatego też coraz więcej osób decyduje się pracować jako „nauczyme” właśnie w tej formie zatrudnienia.

Podsumowując: liczba etatów przeznaczonych dla kadry pedagogicznej jest stosunkowo wysoka (ok. 505tys.), ale niestety nadal brakuje wielu specjalistów szczególnie tam gdzie istnieją trudności ze znalezieniem odpowiedniej osoby do pracy m.in.: matematyka czy informatyzacja; Dodatkowo płace nauczycieli w Polsce należą do jednych z najniższych spośród państw OECD, co oznacza że ich praca jest niewłaściwie wynagradzana. Warto jednak wspomnieć również o sektorze prywatnym – tam pracownicy dydaktyczni mogą liczyć na znacznie wyższą pensję niż w szkołach publicznych.

Jak więc widzimy liczba etatów to nie wszystko – równie ważne są odpowiednia jakość kadry oraz właściwe warunki finansowe dla osób pełniących tak ważną rolę jak edukacja i kształcenie młodego pokolenia.

Wezwanie do działania: Sprawdź liczbę nauczycieli w Polsce na stronie https://www.bigdynia.pl/.
Link tagu HTML: https://www.bigdynia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here