ETF, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, to popularna forma inwestowania w Polsce. Dzięki ETF-om możemy łatwo i szybko zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne oraz minimalizować ryzyko. W tym artykule przedstawimy kroki jak kupić ETF w Polsce – od wyboru brokera aż do finalnej transakcji na rynku kapitałowym.

Podstawowe informacje o ETF-ach

ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, stały się coraz popularniejsze w Polsce. Dzięki temu inwestorzy mają teraz łatwiejszy dostęp do różnych klas aktywów i branż bez potrzeby kupowania poszczególnych akcji.

Podstawową zaletą ETF-ów jest ich transparentność oraz niskie koszty zarządzania. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, których wartość jednostki uczestnictwa ustalana jest raz dziennie po zamknięciu rynku finansowego, ETF-y są notowane przez całą sesję giełdową i można je sprzedawać lub kupować w czasie rzeczywistym.

Innymi słowy, handel ETF-ami przypomina zakup zwykłych akcji – wystarczy mieć rachunek maklerski u brokera działającego na polskiej giełdzie (np. XTB czy TMS Brokers) oraz wybrać interesujący nas produkt spośród oferty dostępnej na parkietach GPW lub zagranicznych platform handlowych.

Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych informacjach dotyczących funkcjonowania tego typu instrumentów finansowych:

1) Kurs wymiany

Pierwszym czynnikiem wpływającym na cenę EFT-a jest kurs wymiany walut – gdy dokonujemy transakcji np. poprzez broker internetowy to najprawdopodobniej handlujemy na rynku zagranicznym, co oznacza konieczność uwzględnienia kursu waluty krajowej (PLN) w stosunku do tej, która jest wykorzystywana przez fundusz.

2) Replikacja indeksów

ETF-y inwestują najczęściej w konkretne sektory gospodarki lub regiony geograficzne. Ich celem jest jak najlepsze odzwierciedlenie zmian wartości określonego indeksu – czy to globalnego takiego jak MSCI World Index czy lokalnego np. WIG20 – bez potrzeby kupowania poszczególnych akcji składających się na ten wskaźnik.

Replikacja może być dokonywana poprzez zakup faktycznie notowanych papierów wartościowych albo za pomocą instrumentów pochodnych typu swap (np. Futures), które pozwalają osiągnąć podobny efekt przy mniejszych kosztach transakcyjnych i minimalnym ryzyku płynności.

3) Koszty zarządzania

Warto zwrócić uwagę również na wysokość opłat pobieranych przez emitenta ETF-a za jego zarządzanie oraz dystrybucję jednostek uczestnictwa – są one znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych ale mogą mieć wpływ na rentowność naszej strategii długoterminowej zwłaszcza jeśli chodzi o produkty bardziej specjalistyczne czy egzotyczne.

4) Ryzyko inwestycyjne

Nie ma takiego produktu finansowego, który gwarantowałby zyski bez ryzyka strat. ETF-y również niosą ze sobą pewien stopień niepewności co do ich dalszego rozwoju oraz wahań cen na rynku – dlatego warto przede wszystkim wybrać taki instrument, którego profil ryzyka odpowiada naszym preferencjom i możliwościom finansowym.

Podsumowanie:

Kupno EFT-a w Polsce jest stosunkowo proste i łatwe dostępność tego typu instrumentów pozwala na szeroką dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu ETF-ów to m.in.: kurs wymiany walut przy transakcjach zagranicznych; replikacja indeksów za pomocą faktycznie notowanych akcji lub kontraktów terminowych; wysokość opłat pobieranych przez emitenta funduszu oraz profil ryzyka adekwatny do naszych potrzeb jako inwestorów.

Wezwanie do działania: Aby kupić ETF w Polsce, należy skorzystać z usług brokera lub platformy inwestycyjnej. Można wybrać jedną z wielu dostępnych opcji na rynku i dokonać zakupu online. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronach internetowych brokerów oraz porównanie ofert przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Link tag HTML :
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach zakupu ETF w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here