Ile mam czasu na złożenie reklamacji w banku?

Ile mam czasu na złożenie reklamacji w banku?

Często słyszymy o sytuacjach, gdy coś nie idzie po naszej myśli i musimy zgłosić reklamację. W przypadku problemów z usługami finansowymi, takimi jak działalność bankowa, ważne jest być świadomym swoich praw. Jeśli masz jakiś powód do skargi dotyczącej działań twojego banku lub jego produktów, dowiedz się ile masz czasu na jej zgłoszenie.

Co to jest reklamacja w kontekście usług finansowych?

Zanim przejdziemy do pytania ile mamy czasu na zgłoszenie reklamacji w bankach, warto wyjaśnić czym dokładnie jest ta procedura. Reklamacja odnosi się do formalnego wniosku klienta o naprawienie bądź rekompensatę za niespełnione obietnice ze strony dostawcy usług finansowych – czyli Twojego Bank.

Jakie są przyczyny wystąpienia potrzeby dokonania reclamacji:

 • Niezgodności między informacją przedstawioną a tym co zostało wykonane przez instytucje,
 • Błąd w rozliczeniu,
 • Brak zgodności ze standardami, które zostały ustalone przez instytucje finansowe.

Jaki jest termin na zgłoszenie reklamacji?

Każda sytuacja może być inna i czas na zgłoszenie reklamacji różni się w zależności od banku oraz rodzaju usług. W większości przypadków, aby zachować swoje prawa jako klienta bankowego musisz dokonać reklamacji możliwie jak najszybciej po zaistnieniu problemu lub odkryciu błędu. Zazwyczaj masz 30 dni od momentu wystąpienia okoliczności uzasadniających skargę.

Rodzaje spraw:

 • Potrzeba naprawienia szkody wynikającej ze złego działania Banków,
 • Niezadowalająca obsługa Klienta podczas kontaktów telefoniczych czy mailowych,
 • Błąd operacyjny przy przeprowadzaniu transakcji finansowych (np.: pomylenie numerów kont),
 • Brak dostatecznej informacji dla Klienta dotyczącego konkretnych produktow / uslugi.

Czego wymagać i jak to robić ?

Aby Twoja reklamacja była uwaga musi zawierać kilka elementów:
Informacje identyfikujące Ciebie jako klienta,
Opis problemu, na który skarżysz się oraz przyczyny reklamacji
Prośba o rozwiązanie sprawy w określonym terminie.

Jak złożyć reklamację?

Istnieje kilka sposobów zgłoszenia swojej reklamacji. Najczęściej korzystamy z jednego z poniżej wymienionych:
Telefon: dzwoniąc do infolinii bankowej możemy zgłosić naszą skargę i poprosić o dalsze instrukcje,
E-mail: można napisać wiadomość e-mailem zawierającą szczegóły dotyczące naszej skargi,
Osobiście : odwiedzając oddział bankowy i porozmawiając bezpośrednio ze specjalistami ds . klientów.

Czym grozi brak odpowiedzi na Twoją reklamację?

Każdy Bank ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w wyznaczonym czasie. Jeśli nie dostaniesz żadnej odpowiedzi lub uzyskasz niewłaściwe informacje, możesz podać sprawę do organu nadzorującego instytucje finansowe – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). KNF jest organizacją państwową mająca za zadanie monitorowanie rynku usług finansowych dla zapewnienia ich uczciwości i przejrzystości.

Jaki jest maksymalny termin rozpatrzenia mojej sprawy?

Bank ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, bank może wydłużyć ten termin do 60 dni.

Pamiętaj!

Zawsze pamiętaj o zgłoszeniu swojej reklamacji możliwie jak najszybciej po zaistnieniu problemu lub błędów ze strony Banku. Im wcześniej to zrobisz, tym większa szansa na szybkie rozwiązanie sprawy i uzyskanie satysfakcjonującej Cię rekompensaty.

Rozpatrzenie reklamacji:

 • Jasna informacja dotycząca sposobu prowadzenia postępowań,
 • Kontakt telefoniczny podczas procesowania naszej sprawy (w razie potrzeby),
 • Informowanie klienta o etapach realizacji procedury,
  Odpowiedź pisemną – listowną.

Czego wymagać?

Aby efektywnie dostać się przeprowadziła je dobrze rozbudowany wniosek zawierający:
Dane identyfikacyjne Klienta
Opis okoliczności oraz przedstawienie żądania (np

Na złożenie reklamacji w banku masz zazwyczaj 30 dni od momentu, gdy zostałeś poinformowany o przyczynie reklamacji.

Link do strony internetowej: https://www.paniswojegodomu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here