Firma może mieć dowolną ilość akcji, zależnie od decyzji zarządu i udziałowców. Jednakże istnieją ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz regulacji giełdowych dotyczących emisji i obrotu akcjami. W przypadku spółek publicznych liczba emitowanych akcji jest ściśle określona w prospekcie emisyjnym lub statucie spółki.

Limit akcji w firmie

Ile firma może mieć akcji?

Limit akcji w firmie jest jednym z wielu ważnych aspektów, które należy uwzględnić przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. O ile istnieją pewne ogólne wytyczne dotyczące liczby dostępnych do sprzedaży papierów wartościowych, to jednak konkretna odpowiedź na pytanie o limitowanie ilości tychże nie będzie mogła być udzielona bez wcześniejszego określenia rodzaju spółki.

Jeśli mamy do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie: Sp. z o.o.), to jej założyciele mają pełną swobodę podczas ustalania liczby emitowanych przez nią akcji. Jednak w przypadku innej formy prawnej – spółki anonimowej (SA) – sytuacja już się zmienia i przepisy prawa stanowią odnośnie maksymalnego poziomu emisji papierów wartościowych.

Zgodnie bowiem art. 423 §1 Kodeksu Spółek Handlowych SA ma obowiązek posiadać dokładny rejestr wszystkich swoich właścicieli oraz ich posiadanych przez nich pakietów udziałowyche lub też posiadanej kwoty nominalna każdego nabytego instrument finansowego oferowanego publicznemu obrotowi a także prowadzenia ewidencję zmian takiego rejestru jak również informować Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o wszelkich zmianach w jego treści.

Powyższe przepisy nie określają jednakże maksymalnej liczby akcji, jaką może posiadać spółka anonimowa. W praktyce zwykle przyjmuje się, że jest to ilość równa sumie wartości nominalnych wszystkich dostępnych do sprzedaży papierów wartościowych – a więc stanowiąca ona kapitał zakładowy spółki.

Należy tutaj podkreślić fakt, iż limit ten dotyczy jedynie emisji publicznej oraz prywatne transakcje między posiadaczami udziałów lub też pozyskania nowych inwestorów przez wyemitowanie kolejnego pakietu akcji są reguowane na poziomie umownym pomiędzy strony zainteresowanymi takimi transkacjami.

Warto również dodać, że limity te mogą ulec modyfikacji w przypadku poważniejszych decyzji podejmowanych przez zarząd przedsiębiorstwa (na przykład: fuzja czy przejęcie innego biznesu). W każdym razie jednak nie ma szansy na znaczny wzrost granicy wielkości oferowania instrumentów finansowych bez uzyskania zgody KNF albo też dokonania wcześniejszej korekty statutu firmy celem wprowadzenia stosownej poprawki regulującej taki aspekt działalności gospodarczej.

Podsumowując: Limit dostępnej liczby emitowanych papierów wartościowych zależy od rodzaju spółki, a dokładniej – jej formy prawnej. W przypadku Sp. z o.o., nie ma ściśle określonej liczby akcji dostępnych do sprzedaży, natomiast w SA wartość ta wynosi sumę wartości nominalnych wszystkich papierów oferowanych publicznemu obrotowi (kapitał zakładowy). Ostatecznie jednak to zarząd przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji na temat emisji i ewentualnego limitowania ilości udziałów w celu utrzymania stabilności finansowej firmy oraz zapewnienia właściwego poziomu inwestycji dla nowych partnerów biznesowych.

Wezwanie do działania:
Aby poznać informacje na temat limitu liczby akcji, skontaktuj się z odpowiednim organem firmy.

Link tagu HTML do strony FlyPolska:
https://www.flypolska.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here