Gdzie zgłosić udostępnienie danych osobowych bez zgody?

W dzisiejszych czasach ochrona prywatności staje się coraz ważniejsza. Coraz więcej osób obawia się, że ich dane osobowe mogą zostać nieuprawnionie wykorzystane przez różne podmioty. Jeśli dowiesz się, że Twoje dane zostały udostępnione bez Twojej zgody, istnieją pewne kroki, które możesz podjąć w celu ochrony swoich praw.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej, które pozwalają na jej identyfikację. Mogą to być takie informacje jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer telefonu.

Kiedy można udostępnić czyjeś dane osobowe?

Zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE), ogólne zasady przetwarzania danych wymagają uzyskania odpowiedniej zgody od osoby fizycznej przed rozpoczęciem procesu zbierania lub używania jej danych osobowych przez inne podmioty.

Jak dowiedzieć się o naruszeniu prywatności?

  • Powiadomienia od firm
  1. Email – Czasami firmy wysyłają powiadomienia mailem do swoich klientów, jeśli doszło do naruszenia prywatności i dane osobowe zostały nieuprawnionie udostępnione. W takim przypadku warto dokładnie przeczytać treść wiadomości i zrozumieć, jak firma zamierza rozwiązać ten problem.
  2. Wiadomości tekstowe – Niektóre firmy mogą wysyłać powiadomienia o naruszeniu prywatności również za pomocą wiadomości tekstowych. Jest to szybki sposób na poinformowanie użytkowników o tym incydencie.
  • Zgłoszenie własne

Niekiedy dowiesz się o nieautoryzowanym udostępnieniu swoich danych osobowych samodzielnie lub od innych osób np.: przez media społecznościowe czy innego rodzaju komunikację elektroniczną. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dane były bezprawnie wykorzystane lub udostępnione firmom trzecim bez Twojej zgody możesz podjąć odpowiednie kroki w celu ich zweryfikowania oraz skutecznego dochodzenia swoich praw.

Gdzie można zgłosić ujawnienie danych osobowych?

Polska Komisja Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Jest to główna instytucja zajmująca się nadzorem nad przetwarzaniem danych osobowych w Polsce. Można tam złożyw żalobny wniosek dotyczący naruszenia prywatności i nieautoryzowanego udostępnienia danych. PUODO ma uprawnienia do wszczynania postępowań administracyjnych w sprawach ochrony danych osobowych.

Prokuratura

Jednym z kroków, które można podjąć, jeśli dane zostały udostępnione bez zgody jest zgłoszenie tego faktu prokuraturze. Prokurator może przeprowadzić śledztwo w celu ustalenia odpowiedzialności osób lub firm za takie działanie.

Ponadnarodowe instytucje nadzorujące

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)

To jedna z najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną prywatności na terenie Unii Europejskiej. EDPS monitoruje przetwarzanie danych przez unijne organa i agencje oraz pomaga obywatelom UE chronić swoje prawa dotyczące prywatności.

  • Narodowi inspektorzy ochrony danych
  1. Każde państwo członkowskie UE posiada własnego naczelny organ ds..ochrony danycho nazwie „inspektora” bądź innej formie organizacji , która dba ogólnym interesem społuecznym . W przypadku Polski obsługiwane są tam skargi odnoszące się do publicznego sektora administracji rządowej jak również pozostałe instytucje publiczne.
  2. Obowiązek informowania – Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia naruszenia prywatności do właściwego inspektora ochrony danych w ciągu 72 godzin od momentu jego stwierdzenia, chyba że jest to prawie niemożliwe lub nieproporcjonalnie trudne. Inspektor ma następnie obowiązek poinformować osoby fizyczne zaangażowane o takim incydencie.

Policja

Jednym z kroków, które można podjąć po ujawnieniu swoich danych osobowych bez zgody jest skontaktowanie się z lokalną policją i zgłoszenie przestępstwa. Policja może przeprowadzić śledztwo i postawić zarzuty odpowiedzialnej osobie lub firmie.

Zakończenie

Ochrona naszych danych osobowych jest ważna dla zachowania naszej prywatności oraz uniknięcia różnych form nadużyć. Jeśli dowiesz się, że Twoje dane zostały udostępnione bez Twojej zgody, powinieneś podjąć działania w celu ich chronienia oraz zapewnienia sobie sprawiedliwości.
Zgłoś ten fakt odpowiednim organom jak Polska Komisji Ochrony Danych Osobowych (PUODO) czy prokur

Jeśli chcesz zgłosić udostępnienie danych osobowych bez zgody, skontaktuj się z organem nadzorczym ds. ochrony danych w Twoim kraju. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here