System oceniania w szkole jest tematem, który od dawna budzi kontrowersje. Wielu ekspertów i badaczy uważa, że obecny sposób oceniania uczniów nie tylko jest niesprawiedliwy dla wielu z nich, ale także ogranicza ich rozwój intelektualny oraz emocjonalny. Poniżej przedstawione zostaną główne argumenty przemawiające za tym stanowiskiem.

Nierówność w ocenianiu

Dlaczego system oceniania w szkole jest zły?

Nierówność w ocenianiu

System oceniania od dawna budzi kontrowersje. Jedni uważają, że to dobry sposób na motywowanie uczniów do pracy i osiągania lepszych wyników, inni natomiast twierdzą, że takie podejście prowadzi jedynie do nierówności między uczniami oraz braku równowagi emocjonalnej.

Istnieją różne powody dla których system ten staje się coraz bardziej problematyczny. Jednym z nich jest fakt, że niektórzy nauczyciele stosują go bez wyobraźni lub po prostu niedbale – co skutkuje błędnymi decyzjami dotyczącymi wysokości noty albo też tymczasowym podwyższeniem średniej klasyfikacji danego przedmiotu czy całej klasy.

Warto również wspomnieć o rosnącej liczbie przypadków korupcyjnych wśród personelu szkolnego – często bowiem bywa tak, iż poszczególni pedagodzy oferują swoim ulubionym uczniom dodatkowe punkty za aktywność pozalekcyjną czy udział w konkursach naukowych; czasem wręcz przyznają im wyimaginowane nagrody za najlepszego kolegę/koleżankę itp., aby tylko ich przypisywalność wzrosła ponad inne dzieciaki znajdujące się na mniejszym stanowisku społecznym czy też nieposiadające takich umiejętności, jak ich ulubieniec.

Można więc powiedzieć z całą pewnością, że taki system oceniania jest niesprawiedliwy i przede wszystkim krzywdzący dla uczniów. Warto by szkoły wprowadziły nowe formy kontroli oraz metody motywacji do nauki – najlepiej oparte na odpowiednich wartościach moralnych i społecznych.
Jedną z propozycji byłoby na przykład wdrożenie programu “szkolne mentorstwo”, który polegałby na tym, aby starsi uczniowie pomagali młodszym w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej czy dalszej edukacji; innymi słowy: mentorzy mieliby za zadanie prowadzenie indywidualnego dialogu ze swoimi podopiecznymi oraz udzielanie im rad wszelakiego rodzaju.

Taka forma współpracy pomiędzy dziećmi a dorosłościami pozwoliła by znacznie poprawić warunki uczenia się dzieciaków przez wzrost ich samooceny i poczucia własnej wartości. Jednocześnie jednak trzeba być świadomym tego faktu, że każda inicjatywa wymaga czasem wielkiej odwagi i determinacji ze strony zarówno dyrekcji placówek oświatowych jak również samych pedagogów bądź pracowników administracyjnych – bowiem to oni są najbardziej uprawnieni do decydowania o tym, jakie metody będą stosowane w szkołach.

Podsumowując – system oceniania jest zły i niesprawiedliwy. Warto poszukiwać nowych form motywacji oraz inicjatyw wspomagających rozwój dzieciaków. Jednym z nich może być program “szkolne mentorstwo”, który pozwoli na budowanie lepszych relacji między uczniami a pracownikami placówek oświatowych, co przełoży się na poprawę ich samooceny i poczucia własnej wartości.
Ważne jednak aby pamiętać również o konsekwencjach takich działań dla całego środowiska edukacyjnego – bowiem wprowadzenie nowej polityki wymaga czasem wielkiej odwagi ze strony wszystkich jej uczestników: zarówno dyrekcji placówek jak również samych pedagogów czy pracowników administracyjnych.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z artykułem na stronie https://www.rta.com.pl/ dotyczącym problemów z systemem oceniania w szkole. Dowiedz się, dlaczego ten model jest niesprawiedliwy i negatywnie wpływa na rozwój uczniów. Zastanów się, jak można poprawić proces edukacyjny i zachęć innych do dyskusji na ten temat.

Link tagu HTML: https://www.rta.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here