ETF (Exchange Traded Fund) to inwestycyjny instrument, który jest zbudowany na bazie koszyka aktywów finansowych, takich jak np. akcje czy obligacje. Podobnie jak w przypadku akcji, ETF można kupić lub sprzedać na giełdzie w czasie rzeczywistym i jego wartość zmienia się proporcjonalnie do wartości składników koszyka.

Główną różnicą między ETF a pojedynczymi akcjami jest fakt, że inwestor za pomocą jednego zakupu może nabyć udział we wszystkich papierach znajdujących się w danym indeksowym funduszu. Oznacza to mniejsze ryzyko wynikające ze zmienności cen pojedynczych spółek oraz większą dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Innym ważnym aspektem różniącym ETF od posiadania poszczególnych akcji jest również poziom opłat – często prowizja za transakcje przy zakupie lub sprzedaży całego pakietu powoduje niższe koszty niż gdybyśmy musieli dokonywać wielokrotnych operacji na rynku kapitałowym wymagającymi osobnej obsługi każdego elementu naszego portfela.

Struktura własnościowa

Czym się różni ETF od akcji? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze na giełdzie. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy spojrzeć na strukturę własnościową tych instrumentów finansowych.

ETF (Exchange Traded Fund) jest funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie, który skupia w sobie wiele różnych aktywów. Może to być zarówno portfel obligacji jak i akcji lub surowce. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że dzięki temu można dywersyfikować ryzyko oraz łatwiej uzyskać dostęp do rynków zagranicznych czy też branżowych.

Akcja natomiast reprezentuje udział we właścicielstwie danej spółki – jej kapitale zakładowym i upoważnia do głosowania podczas walnego zgromadzenia oraz pobierania częściowo wynagrodzenie za posiadane papiery wartościowe w postaci dywidendy.

W przypadku ETF-u nie mamy bezpośredniego kontaktu ze spółkami znajdujących się w jego portfolio lecz jedynie uczestniczymy poprzez nabycie udziałów tego funduszu u brokera prowadzącego nasze konto maklerskie.
Natomiast kupujący określoną ilość akcji stajemy sie właśnicieli nabytego pakietu papierow wartosciowych co daje nam możliwość zyskania na wzroście wartości danej spółki.

Właściciele ETF-ów posiadają jedynie udziały w funduszu, a nie bezpośrednio we wszystkich aktywach znajdujących się w jego portfolio. Dlatego też zmiana kursu ceny danego papieru wartościowego może być różna od tego co dzieje się na rynku.

Istnieją jednak sytuacje kiedy to cena ETF-u będzie odpowiadać dokładnie sumie cen wszystkich aktywów jakimi on dysponuje i jest to okres gdy nabywanie lub sprzedawanie całych pakietow ma miejsce – tzw. „tworzenie” czyli proces, dzięki któremu powstaje nowy fundusz inwestycyjny poprzez wymianę portfela wybranymi przez twórcę papierami wartosciowymi o odpowiedniej proporcji (odbywa sie za pośrednictwem autoryzowanego uczestnika rynku).

Należy również pamiętać że koszt kupna oraz prowizja brokera podczas nabycia takiego instrumentu finansowego są mniejsze niż przy zakupieniu wielkiej ilości pojedynczych papierów wartościowych stanowiących składowe naszego indeksu bądź sectora.
Natomiast korzyść wynikajaca z posiadania większej liczby udziałów polega na tym ze możemy osiągnąć lepszą dywersyfikację ryzyka które wiążą się z ekspozycja konkretnych sektorów czy rynków.

Akcje natomiast są instrumentami finansowymi, które posiadają bezpośrednie powiązanie z daną spółką. Właściciel akcji posiada udział w kapitale zakładowym i ma wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd spółki poprzez prawo głosu podczas walnego zgromadzenia.
W przypadku gdy dana firma osiąga zyski możemy otrzymać dywidendę lub też sprzedając nasze papiery wartościowe odnotować wzrost ich ceny.

Podsumowując – ETF-y oraz akcje to różne instrumenty inwestycyjne ale oba mogą być skutecznymi narzędziem do budowania portfela inwestycyjnego i pomnażania swoich środków pieniężnych. Ostateczny wybór należy jednakże do każdego indywidualnie ponieważ ten co bardziej nadaje się dla jednej osoby niekoniecznie będzie odpowiedni dla drugiej ze względu na preferencję ryzyka oraz cel jej inwestycji.

Wezwanie do działania: Aby dowiedzieć się, czym różnią się ETF od akcji, zapraszamy do przejrzenia artykułu na stronie https://www.moto-obroty.pl/czym-roznia-sie-etf-od-akcji/.

Link tagu HTML: https://www.moto-obroty.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here