Czy odbiorca BLIK jest anonimowy?

BLIK to popularna forma płatności mobilnych w Polsce, która umożliwia dokonywanie szybkich i wygodnych transakcji za pomocą smartfona. Jednym z często poruszanych tematów dotyczących tej metody płatności jest kwestia anonimowości odbiorcy. Czy korzystając z BLIKA możemy być pewni, że nasze dane osobowe są chronione? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga szczegółowego omówienia.

Jak działa system BLIK?

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie anonimowości odbiorcy w przypadku płatności BLIK, warto najpierw zapoznać się ze sposobem funkcjonowania tego systemu. W skrócie można powiedzieć, że proces realizacji transakcji przy użyciu aplikacji mobilnej opartej na technologii BLE (Bluetooth Low Energy) polega na przesyłaniu kodu jednorazowego pomiędzy urządzeniem sprzedawcy a klienta.

Kod jednorazowy

Podczas każdego zakupu generowany jest unikalny 6-cyfrowy kod PIN zwany „kodem jednorazowym”. To właśnie ten numer musi zostać podany przez klienta do terminala sprzedawcy w celu autoryzacji transakcji.

Każdy taki kod ma ograniczoną ważność czasową, zazwyczaj wynoszącą kilka minut. Po upływie tego czasu kod traci swoją wartość i nie może być ponownie wykorzystany.

Autoryzacja transakcji

Aby dokonać płatności przy użyciu BLIKA, konieczne jest posiadanie konta w jednym z banków wspierających tę formę płatności oraz pobranie dedykowanej aplikacji mobilnej. Przy pierwszym uruchomieniu należy powiązać numer telefonu komórkowego z kontem bankowym.

W momencie zakupu klient inicjuje proces autoryzacji poprzez wpisanie hasła lub kodu PIN do aplikacji mobilnej BLIK na swoim smartfonie. Dopiero po pomyślnej weryfikacji tożsamości użytkownika generowany jest unikalny 6-cyfrowy kod PIN o którym wcześniej wspomniałem.

Anonimowość odbiorcy

Głównym założeniem systemu BLIK jest zapewnienie bezpiecznych i szybkich transakcji dla klienta oraz sprzedawcy. W tym celu przesyłane są tylko te dane, które są niezbędne do wykonania operacji finansowej – czyli między innymi informacje dotyczące kwoty transakcji oraz identyfikatora terminala sprzedawcy.

Oznacza to, że podczas korzystania z usług Blik nie jest przekazywany numer konta bankowego ani żadne inne dane osobowe odbiorcy. Dzięki temu w przypadku dokonywania płatności za pomocą BLIKA sprzedawca nie ma dostępu do takich informacji.

Bezpieczeństwo danych

Kwestia bezpieczeństwa transakcji przy użyciu BLIKA jest bardzo istotna dla użytkowników tego systemu. Banki oraz operatorzy usług finansowych podejmują wiele działań mających na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony danych klientów.

BLIK korzysta z rozwiązań technologicznych, które są ciągle rozwijane i aktualizowane w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenia ze strony cyberprzestępczości. Wdrażane są nowe mechanizmy szyfrowania, protokoły komunikacyjne oraz metody uwierzytelniania tożsamości użytkownika.

Ograniczenia anonimowości

Mimo że podczas korzystania z aplikacji mobilnej BLIK nasze dane osobowe pozostają chronione przed dostępem osób trzecich, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach dotyczących anonimowości:

1. Zarejestrowanie numeru telefonu: Aby móc skorzystać z płatności BLIK konieczne jest powiązanie numer telefonicznego z kontem bankowym. Oznacza to, że bank posiada informacje o numerze telefonu klienta oraz połączeniu z jego kontem.

2. Monitoring transakcji: Banki i operatorzy usług finansowych monitorują przepływ środków na rachunkach swoich klientów w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości lub działań podejrzanych pod względem bezpieczeństwa.

3. Zapisy prawne: W przypadku dochodzenia do sądu czy prowadzenia postępowania karnego, dane dotyczące płatności BLIK mogą zostać ujawnione organom ścigania.

Czy można być anonimowym korzystając z BLIKA?

Odpowiedź na to pytanie jest dwuznaczna – jeśli chodzi o sam proces dokonywania płatności za pomocą aplikacji mobilnej BLIK, możemy uznać go za stosunkowo anonimowy ze względu na brak przekazywanych danych osobowych sprzedawcy. Jednakże istnieją pewne ograniczenia wynikające zarówno z wymogów technologicznych jak i prawa obowiązujących w Polsce.

Konkluzja

Płatności mobilne przy użyciu systemu BLIK stanowią popularną

Tak, odbiorca BLIK jest anonimowy.

Link do tagu HTML: Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here