Czy możliwa jest zmiana numeru PESEL?

Czy możliwa jest zmiana numeru PESEL?

W Polsce każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, zwany Numerem PESEL. Ten 11-cyfrowy kod zawiera informacje o dacie urodzenia, płci oraz kolejnym cyfrze kontrolnej.

Co to jest Numer PESEL?

Numer Pesel (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) został wprowadzony w Polsce w 1979 roku i służy do identyfikacji każdej osoby zamieszkującej nasz kraj. Składa się z serii cyfr, które odpowiadają różnym informacjom:

 • Pierwsza i druga cyfra – rok urodzenia,
 • Kolejne dwie cyfry – miesiąc urodzenia,
 • Następne dwie liczby – dzień urodzin,</li
 • Czwarta i piąta liczba – określa miejsce rejestracji narodowej osoby (np.: region),</li
 • Szósta do dziewiątej pozycja – numeryczna seria rejestrująca daną osobę zależnie od dat narodzin jednostki,

  (osobników rodzących się w jednym dniu jest ich więcej niż 9999, dlatego dodatkowo numer zwiększa się o liczbę porządkową)
 • Dziesiąta cyfra – płeć (parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mężczyzn),</li
 • Jedenasta i ostatnia cyfra – suma kontrolna.

Czy Numer PESEL można zmienić?

W większości przypadków Numer PESEL jest przypisywany na stałe przy narodzinach. Oznacza to, że nie ma możliwości zmiany tego numeru po jego nadaniu. Jest on ważny przez całe życie osoby i używany do różnych celów administracyjnych oraz identyfikacji.

Niemniej jednak istnieją sytuacje, kiedy konieczność zmiany Numeru PESEL może wystąpić:

 • Zmiana płci: Jeśli osoba poddaje się operacji płciowej i dokonuje legalnej zmiany swojej płci prawnie potwierdzonej sądem orzekającym tę decyzję lub wpisując nowe dane w księdze stanu cywilnego,
 • (np.: transseksualiści mogą skorzystać z tej opcji).

 • Błąd w pierwotnie nadanym Peselu: W rzadkich przypadkach może dojść do błędu przy rejestracji początkowego peselu np.: wpisanego błędnej daty urodzenia, pomyłki w numerze serii itp.,
 • Zagrożenie bezpieczeństwa: Jeśli Numer PESEL został skradziony lub jest wykorzystywany przez osoby trzecie w celach nielegalnych,
 • (w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie sprawy na policję i uzyskanie wsparcia prawnego).

 • Osoba zagraniczna zamieszkała w Polsce: W sytuacji, gdy obcokrajowiec otrzymuje zezwolenie na stałe zamieszkania w Polsce i zostaje wpisany do rejestru PESEL. Może to wymagać zmiany pierwotnego peselu.

Jak dokonać zmiany Numeru PESEL?

Aby dokonać zmiany swojego Numeru Pesel, należy spełnić określone warunki oraz podjąć odpowiednie kroki:

Krok 1: Zgromadź dokumentację potwierdzającą potrzebę zmiany Peselu.

W zależności od powodu żądanej modyfikacji peselu (zmiana płci, błąd przy rejestracji początkowego peselu itp.), będziesz musiał dostarczyć różne dokumentacje:

 • Zmiana płci:
  • Oryginalny akt sądu orzekający legalną operację przeprowadzoną dla osób transpłciowych.
  • Wpis w księdze stanu cywilnego, który potwierdza nową płeć osoby.
 • Błąd przy rejestracji początkowego peselu:
  • Dokumenty potwierdzające poprawne dane (np.: akt urodzenia).
   (Może być konieczna pomoc prawnika lub adwokata do zbadania i udowodnienia błędu.)
  • Zagrożenie bezpieczeństwa:
   • Raport policji o kradzieży tożsamości oraz wszelka dostępna dokumentacja związana ze sprawą,

    (Należy zgłosić całe zajście na lokalnym komisariacie lub pod numerem alarmowym 112)

   • Oświadczenie pisemne oskarżonego o wykorzystywaniu Peselu. Może wymagać wsparcia prawnego dla uzyskania odpowiedniej pomocy prawnej od adwokatów specjalizujących się w tym zakresie.
  • Krok 2: Zgłoś swoją prośbę do organu administracyjnego właściwoego dla Twojego miejsca zamiesz

   Tak, istnieje możliwość zmiany numeru PESEL. Proszę skontaktować się z odpowiednim urzędem stanu cywilnego w celu uzyskania dalszych informacji.

   Link tag HTML do strony https://strefykomfortu.pl/:
   Strefa Komfortu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here