Co podlega pod RODO?

Czym jest RODO? Jakie dane osobowe są objęte tym rozporządzeniem? W niniejszym artykule omówimy, co dokładnie obejmuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i jak wpływa ono na naszą prywatność.

Dane osobowe

Zacznijmy od definicji danych osobowych. Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być tak proste rzeczy jak imię i nazwisko czy numer telefonu, ale także bardziej szczegółowe informacje, takie jak adres zamieszkania czy numery identyfikacyjne.

Kategorie danych chronionych przez RODO

RODO określa kilka kategorii danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne: np. imię i nazwisko, numer PESEL;
  • Dane kontaktowe: np. adres e-mailowy czy numer telefonu;
  • Dane finansowo-ekonomiczne: np. nr konta bankowego lub dochody;
  • Dane wrażlwie – szczególnego rodzaju (np.: pochodzenia rasowego/etnicznego)

.

Dane wrażliwe

Dane wrażliwe to szczególna kategoria danych osobowych, której ochrona jest jeszcze bardziej restrykcyjna. Dotyczy to takich informacji jak pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne czy religijne, dane dotyczące zdrowia oraz życia seksualnego.

Podmioty podlegające RODO

Kto właściwie musi stosować się do przepisów RODO? Rozporządzenie obejmuje zarówno osoby fizyczne (np. obywateli), jak i organizacje różnych rodzajów.

Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne

Firmy prywatne działające na rynku oraz instytucje sektora publicznego są zobowiązane do spełnienia wymagań RODO. Obejmuje to wszelkie firmy handlowe niezależnie od ich wielkości – od małych sklepików aż po duże korporacje międzynarodowe.

Stracone konsekwencję dla naruszeń

.

Jest kilka poważnych sankcji za niewłaściwą ochronę danych osobowych wynikającą z niedotrzymywania postanowień rozporządzenia.

    1. Mandaty finansowe: możliwość nałożyć karę administracyjną nawet na wysokość 4% rocznego globalnego obrotu przedsiębiorstwa, co może prowadzić do znacznych strat finansowych.
    2. Zakaz przetwarzania danych: w przypadku poważnych naruszeń RODO organ nadzorczy ma prawo zakazać dalszego przetwarzania danych osobowych przez daną firmę lub instytucję. Jest to oczywiście równoznaczne z ogromnymi problemami dla takiej organizacji.
    3. Wizerunek i zaufanie: jeżeli firma nie ochroni odpowiednio swoich klientów i ich danych osobowych, może to prowadzić do utraty reputacji oraz zaufania ze strony konsumentów. To jest czynnik bardzo ważny zwłaszcza w dzisiejszych czasach informacyjnej społeczności

.

Dlaczego należy dbać o prywatność?

Prywatność jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. W świecie cyfrowym dane są coraz bardziej wartościowymi aktywami – zarówno dla nas samych, jak i dla różnych podmiotów gospodarczych.

Oszustwo i wykorzystywanie

.

Niezabezpieczone dane mogą być łatwe do zdobycia przez osoby trzecie, które mogą je wykorzystać np.:do celóv marketingowe , a nawet na cele szantażu czy inwigilacjii.
. Dlatego tak istotna jest ochrona naszych danych osobowych.

Podsumowanie

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza przepisy dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych. Dotyczy to różnych kategorii informacji, od prostych identyfikatorów po dane wrażliwe takie jak zdrowie czy pochodzenie rasowe. RODO ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności wszystkich obywateli UE oraz regulację sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania ich danych przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Pamiętajmy zawsze dbać o swoją prywatność! Chroniąc nasze dane osobowe, chronimy samych siebie!

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z przepisami RODO i dowiedz się, co podlega temu rozporządzeniu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here