zdj zdj uczen

Sięgnij po granty

I realizuj swoje pasje

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

Dokumenty dla aplikujących

Wypełnij wniosek o stypendium Pasjopolis

hr

Co zależy zrobić aby otrzymać grant?

Wystarczy w terminie od 01 – 31 marca wysłać nam uzupełniony formularz grantu wraz z załącznikami. W formularzu należy opisać swój autorski projekt.  Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: pasjopolis.master@gmail.com.

Regulamin Programu Grantowego Pasjopolis Master

Formularz wniosku do Programu Pasjopolis Master