zdj zdj uczen

Sięgnij po granty

I realizuj swoje pasje

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

Dokumenty

hr

Dla zdobywców
grantów

- Wzór umowy na realizację grantu - Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu - Sprawozdanie finansowe z realizacji grantu

Dla komisji

- Regulamin prac komisji - Karta oceny wniosku - Protokół z obrad komisji