zdj zdj uczen

Sięgnij po granty

I realizuj swoje pasje

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

DLA UCZELNI

Stwórz miejsce dla pasji!

hr

Celem Pasjopolis Master jest wsparcie ambitnych, młodych naukowców w realizacji projektów badawczych (np. prac naukowych lub doświadczalnych), projektów technicznych (zawierających rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) lub innych projektów, których celem jest pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, dostarczenie nowych rozwiązań.

W gronie Państwa studentów z pewnością znajdą się Pasjonaci, którzy poświęcają swój czas i energię, aby zgłębić problem naukowy, zbadać wnikliwie jakieś zjawisko, poszerzyć swoją wiedzę i podzielić się nią z otoczeniem.

Zachęćcie ich do aplikowania do Pasjopolis Master. To szansa zdobycia dofinansowania, dzięki któremu idee mogą przerodzić się w konkretny projekt, rozwiązanie, produkt…

Fundator programu, spółka Apator działa na rynku nowych technologii, dostarczając na rynek nowoczesne urządzenia oraz systemy pomiarowo-odczytowe dla wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, woda, gaz, ciepło) oraz rozwiązania z obszaru automatyki i rozdziału energii. Jesteśmy dużym pracodawcą w regionie, aktywnie działamy na rzecz rozwoju branży, wspieramy lokalne otoczenie.

Poprzez Pasjopolis Master chcemy zainteresować Państwa profilem oraz specyfiką działalności grupy Apator – zwłaszcza naszą aktywnością badawczo-rozwojową. Wierzymy, że wspólne inicjatywy na linii nauka-biznes mogą przynieść obustronne korzyści. Zapraszamy do współpracy.