zdj zdj uczen

Sięgnij po granty

I realizuj swoje pasje

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

DLA MŁODYCH

Sięgnij po więcej!

hr

Od wielu lat spotykamy młodych ludzi, którzy mają świetne pomysły, ale brakuje im wsparcia finansowego, aby działać z rozmachem i realizować swoje cele.

Są też tacy, którzy mimo braku środków działają. Ale zamiast koncentrować się na realizacji projektu, tracą energię na pozyskiwanie niezbędnych narzędzi i szukanie potencjalnych sponsorów.

Działaj z pasją dzięki Pasjopolis Master.

Aplikuj do programu, jeśli:

realizujesz ciekawy projekt lub masz pomysł na konkretne działanie/inicjatywę,

jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia poniższych uczelni wyższych:

 

     

W ramach Pasjopolis Master przyznajemy granty finansowe z przeznaczeniem na realizację autorskich projektów w dziedzinach:
matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria procesów i produkcji, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, zarządzanie i marketing, wzornictwo przemysłowe.

Grant możesz przeznaczyć na realizację projektu badawczego (np. pracy naukowej lub doświadczalnej), projektu technicznego (zawierającego rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) lub innego projektu, dzięki któremu pogłębisz swoją wiedzę, zdobędziesz nowe umiejętności, dostarczysz nowe rozwiązania.

Zapoznaj się z Regulaminem Programu Grantowego Pasjopolis Master oraz wypełnij Formularz Programu Grantowego Pasjopolis Master i wyślij go na wskazany w regulaminie adres mailowy w terminie do 31.12.2017 roku.

JAK DZIAŁA PASJOPOLIS MASTER?

Masz ideę

Piszesz projekt

Wypełniasz wniosek

Otrzymujesz grant

Realizujesz swoją pasję