zdj zdj uczen

Poznajcie naszych

Pasjonatów

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

zdjecie

Piotr

Piotr podjął się budowy aparatury badawczej do pomiaru przyspieszeń, prędkości osi mechanicznych oraz wibracji powstałych w wyniku pracy maszyny CNC. Aparatura ma bazować na elementach pomiarowych w postaci elektronicznego akcelerometru oraz żyroskopu. Dane pomiarowe otrzymane z tych elementów będą przetwarzane przed układ mikrokontrolera, który przesyłać je będzie do układu komunikacyjnego magistrali EtherCAT. Układ może kompensować dryft pomiarów, który będzie realizowany przez algorytmy zaimplementowane software’owo. Zakres prac obejmuje: budowę układu pomiarowego przyspieszeń i prędkości osi mechanicznych oraz integrację układu pomiarowego z wieloosiową maszyną CNC. Opracowana aparatura ma umożliwiać pomiar przyspieszeń i prędkości osi mechanicznych maszyny CNC co 1 ms.