zdj zdj uczen

Poznajcie naszych

Pasjonatów

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

zdjecie

Klaudia

Projekt dotyczy rozwoju kulturalnych kompetencji osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (NI). Jego celem jest zdobycie przez uczestników nowych umiejętności poprzez ich udział w wydarzeniach kulturalnych w Toruniu. Kompetencje społeczne określa się jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych. Rozwój kompetencji jest możliwy poprzez trening społeczny, który jest nieodzownym elementem wdrażania dorosłych osób z NI do życia społecznego. Uczestnictwo w kulturze ma wpływ na zachowania społeczne. Systematyczne działania mające na celu rozwój kompetencji kulturalnych u osób z NI znacząco przyczyniają się do rozwijania ich samodzielności i niezależności w dorosłym życiu.