zdj zdj uczen

Poznajcie naszych

Pasjonatów

pasje
zdj

Podziel się z nami
swoją pasją!

zdjecie

Julita

W każdym organizmie zachodzi niezliczona liczba procesów biochemicznych. W tak perfekcyjnej maszynerii, jakim jest organizm, wszystkie szlaki muszą przebiegać w sposób uporządkowany, z odpowiednią szybkością i wydajnością. Odpowiadają za to m.in. białkowe katalizatory reakcji zwane enzymami. Jednym z enzymów o niezbadanym potencjale terapeutycznym jest kinaza adenylanowa (AK).

Stężenie nukleotydów adeninowych (a dokładniej ATP) w środowisku zewnątrzkomórkowym komórek osiąga niewielkie wartości, jednakże w warunkach patologicznych, gdzie zostają naruszone warunki fizjologiczne znacząco wzrasta. Dotychczas sugerowano, że w uszkodzeniach układu nerwowego mogą być wykorzystywane preparaty enzymatyczne stymulujące usuwanie ATP. Stąd wnioskować można, że obniżanie stężenia tego nukleotydu sprzyja przywróceniu stanu homeostazy w komórce. Z kolei inne badania, dowodzą że podtrzymane na odpowiednim poziomie stężenie ATP wpływa na namnażanie i dojrzewanie neuronów, co może mieć korzystny wpływ na procesy regeneracyjne inicjowane w mózgu.

W dużym uproszczeniu, hipoteza badawcza Julity zakłada, że obecność enzymu resyntezującego ATP będzie wpływać na ekspresję genów białek regulujących stężenia nukleotydów w komórkach układu nerwowego, co może wpłynąć na żywotność i przeżywalność komórek oraz ich dojrzałość, czyli przyczynić się do poprawy wydajności regeneracji mózgu.